Informace a postup k registraci

KROK 1
Propozice soutěže

Shlédněte “Propozice soutěže” pro nastávající sezónu. Tyto Propozice Vám podají dokonalý obraz o herním systému soutěže, startovném apod.

Propozice soutěže jsou pro nastávající sezónu zveřejněny na internetovém portálu Univerzitní ligy (dále jen “UL”) v sekci “DOKUMENTY – PROPOZICE”, a to nejpozději do konce dubna roku, ve kterém začíná nový ročník soutěže.

KROK 2
Přihláška, registrace týmu

V případě, že Vás “Propozice soutěže” oslovily, vyplňte registrační formulář pro nové týmy, který najdete na této adrese: http://univerzitniliga.cz/registracetymu/

KROK 3
Potvrzující e-mail

Na Váš e-mail, který jste uvedl(a) ve formuláři, Vám bude odesláno potvrzení o přijetí Vaší žádosti o účast ve Vámi vybrané soutěži UL. V případě, že Vám toto potvrzení nepřišlo, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 774 140 381.

KROK 4
Dokumenty a jejich řádné vyplnění

Stáhněte si dva důležité formuláře, které jsou potřeba pro účast Vašeho týmu v ligovém ročníku a následně je vyplňte. Jedná se o soupisku týmu a přihlášky hráčů. Tyto dokumenty jsou ke stažení na internetovém portálu UL v sekci “DOKUMENTY – PŘIHLÁŠKY“.

Soupisku týmu vyplňte na počítači nebo čitelně rukou a přiložte k registračnímu formuláři týmu.

Přihlášku hráče si vytiskněte v takovém počtu, který koresponduje s počtem hráčů, uvedených na soupisce týmu. Tzn. jeden hráč = jedna přihláška. Ke každé přihlášce hráče je nutno přidat jednu originální fotografii hráče o formátu na občanský průkaz. Fotografie musí být barevná, nesmí být scanovaná, kopírovaná nebo tištěná z počítače. Na druhou stranu fotky napiště jméno hráče a název týmu, kterého je členem. Fotku nikterak nepřipínejte k přihlášce ani nelepte, pouze ji volně vložte do tzv. euroobalu spolu s přihláškou nebo ji archivujte v obálce mimo přihlášky hráčů.

Všechny formuláře je možné taktéž zasílat v elektronické podobe.

Všechny tyto dokumenty se následně odevzdávají na zasedání zástupců týmů před začátkem nové sezóny – viz krok 6.

Hráčům, který do Ligového shromáždění nepředají řádně vyplněnou přihlášku s fotkou nebude umožnění nástup na zápasy až do dodání požadovaných dokumentů.

V případě přihlášení nových hráčů už do přihlášeného týmu, hráč vyplní el. přihlášku (sekce DOKUMENTY-PŘIHLÁŠKY) a odešle ji společne s fotografii prostřednictvím formuláře http://www.univerzitniliga.cz/registracni-formular-noveho-hrace-prihlaseneho-tymu/, popř. přinese přihlášku osobně pořadateli.

KROK 5
Startovné

Dalším nezbytným krokem je uhradit startovné za každého přihlášeného hráče na účet Univerzitní ligy, č.ú: 190994025/0300 (do poznámky napište název týmu nebo jméno hráče v případě jednotlivých plateb).

KROK 6
Ligové shromáždění

Prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovú adresu, kterou jste uvedl(a) v registračním formuláři (viz krok 2), obdržíte informaci o přesném termínu zasedání a místě konání. Ligové shromáždění je název pro zasedání všech zástupců týmů dané ligové soutěže. Koná se dvakrát ročně, a to před začátkem podzimní, resp. jarní částí sezóny.

Na ligovém shromáždění budou vysvětleny všechny podmínky a aspekty soutěže.