Partneři

Generální partner

Hlavní mediální partner

Hrdí partneři

ZÁŠTITU NAD PROJEKTEM PŘEVZALI:

JMK LOGO_CZznak_MU_modry